En

כצאן לטבח

הרדקור – פאנק כבד מתל אביב.

מאתגרים את הגבולות בין מוזיקה מלודית ומכסחת ובין מילים אישיות וישירות.

אלבום הבכורה של כצאן לטבח ייצא במאי 2022.

חנות