En

נדפקת

נדפקת הם ארבעה חברים שגדלו באסכולות שונות של הפאנק ויצרו ביחד מפלצת.
הם מנגנים פוזטיב הארדקור והשירים שלהם הולכים בכל הכח לשטח האפור –
בין אנטי-הכל ואהבת אמת, בין ייאוש טוטאלי וחשיבה חיובית.
Goes To School הוא אלבומם השני.

חנות